موجودی : 0 تومان

برای ادامه باید وارد سایت شین

ورود با استیم

با زدن گزینه موافقم آیتم های انتخاب شده شما به قسمت آیتم های من اضافه میشن و شما میتونی قیمت مورد نظر خودتو بذاری و مجدد بفروشی

افزودن شماره شبا

افزودن شماره شبا

Inscribed Transversant Soul

قیمت : 51,259 تومان
قابل انتقال فوری

Transversant Soul

قیمت : 34,680 تومان
قابل انتقال فوری

Transversant Soul of the Crimson Witness

قیمت : 14,279,643 تومان
قابل انتقال فوری