لینک ترید

توضیح :

لینک ترید ( TradeLink ) : لینک یعنی ارتباط و ترید هم یعنی تجارت

لینک آفر خیلی جا ها به درد شما میخوره ، مثلا بدین به دوستتون که براتون آیتم بفرسته ، یا از جایی میخواید آیتم بخرید

آموزش بصورت فیلم  :

آموزش بصورت متن تصویر  :

به قسمت

profile > inventory > trade offers > how can send my trade offer

برید و لینک رو برداری :

درصورتی که مشکل حل نشد . با شماره تماس 09126174793 تماس حاصل فرمایید .